Gemeentelijke dienstverlening in tijden van corona

We begeven ons in een bijzondere en unieke tijd. Dat heeft gevolgen voor organisaties en hun dienstverlening, zo ook bij gemeenten. Bij de gemeenten wordt daarom hard gewerkt om de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten lopen. Wat is er anders, welke initiatieven worden er nu gestart? Een kijkje in HalloWerk regio’s Haaglanden en Rijnmond, bij Den Haag en Rotterdam.

Den Haag Werkt meer digitaal

Bij Den Haag Werkt is het contact via digitale middelen flink opgeschroefd. Niet alleen ontvangen werkgevers een mail waarin de hulpvraag wordt gesteld – waar kan Den Haag Werkt je nu bij helpen? – maar ook worden meer kanalen ingezet om werkzoekenden te bereiken. Want dit is misschien wel dé tijd om je HalloWerk profiel op orde te krijgen als werkzoekende of om een job te vinden in een van de sectoren waar nu veel vraag is. Den Haag Werkt wil ook digitaal kandidaten blijven inspireren en motiveren en doet dit nu via korte vlogs op Instagram. Het doel van de vlogs: kandidaten laten zien wat ze vanuit huis kunnen doen en om kennis te blijven delen zodat ze ook nu in beweging durven te komen!

Rijnmond Werkt Door

In Rotterdam zitten ze ook niet stil. Ook daar is het digitaal contact geïntensiveerd via telefoon en computer. In de regio willen we met het nieuwe initiatief Rijnmond Werkt Door zoveel mogelijk mensen in Rijnmond aan het werk houden. Als gevolg van het coronavirus is er een verschuiving op de arbeidsmarkt ontstaan. Er zijn organisaties die veel minder werk hebben en er zijn ondernemingen bij wie de vraag naar medewerkers explosief is gestegen. Met Rijnmond Werkt Door wil Rotterdam samen met andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijnmond, UWV, Randstad en sociale partners die zich verenigd hebben in het Werkbedrijf zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Met HalloWerk, als basisdienstverlening in Rotterdam, kunnen werkgevers en werkzoekenden snel op basis van motivatie en talenten aan elkaar worden gekoppeld. Zoveel mogelijk via zelfservice waar mogelijk en natuurlijk met persoonlijke dienstverlening – in deze tijden óók digitaal – waar nodig!

Digitale dienstverlening

HalloWerk is een digitaal dienstverleningsconcept en dat past juist ook bij deze moeilijke tijd waarin we veel meer digitaal moeten doen en elkaar minder zien en ontmoeten. Door virtueel met elkaar in contact te blijven – elkaar digitaal te zien en te spreken – blijft er aandacht voor transparantie én goede matches op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over HalloWerk? Graag werkgever worden in HalloWerk? Stuur dan een mail naar info@hallo-werk.nl voor meer informatie!